Les Quatre Cases de Tonda i Una Torre (2) by QuatretondaDigital

El rector D. Pedro Sucías Aparicio (Enguera 1844-1917), a principi del segle XX, va redactar unes «Notas útiles para escribir la Historia del Reino de Valencia». El manuscrit es conserva en la Biblioteca Municipal de Valencia.
En les pàgines dedicades a Quatretonda endreça la llegenda de «Les quatre cases de Tonda» que divulgava el «Diario de Valencia» 120 anys abans.

Les4casesde4tProf. Juan Federico Benavent Alberola