Les Quatre Cases de Tonda i Una Torre by QuatretondaDigital

“Diario de Valencia” és considerat el degà de la premsa espanyola, l’1 de juliol de 1790 eixia el primer número. Un diari amb notícies d’interés general i local, i també amb temes relacionats amb el passat històric de València.

El 31 d’octubre de 1791 publica l’article “Baronía y santo Monte de Luchente” on en set línies ens dóna informació de Redesmont (hui Sant Martí) i Quatretonda.

Prof. Juan Federico Benavent Alberola